دستگاه لیزر زرشک زینتی

نام پارسی : زرشک زینتی

نام ان دستگاه لیزر یسی &# دستگاه لیزر های رازقی و یاس رازقی

اسم علمی : Berberis Thunbergii

خانواده : Berberidaceae

زرشک مینیاتور

گونه : درخت خزان دار تا مدام سبز
دستگاه لیزر
مقدار حداکثر ( متر ) : 3 ارتفاع * 3 گستردگی

فرم دستگاه لیزر : کمانی دستگاه لیزر دانی

بافت : متوسط
دستگاه لیزر
رنگ برگها : سرخ زرشکی

فص دستگاه لیزر ل دستگاه لیزر دهی : وسط فصل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : تاکیدی , موضوع , سدکننده رفت و آمد , کناره ای , پرچین , گیاه محوطه چمن , بادشکن
دستگاه لیزر
رنگ دستگاه لیزر ها : زرد رنگ

سرعت رویش : متوسط

نیاز به آبیاری : میانگین

مقاومت به سوزوسرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی و نصفه آفتابی

برگ زرشک مینیاتور

توضیحات راجع‌به گیاه زرشک زینتی :

در کتاب های درختان و درختچه های زینتی به 9 نوع زرشک اشاره شده است که در استانهای متفاوت مرز و بوم دور از هم می باشند . خوشبختانه عمده زرشک ها از حیث مشخصات رشدی و نیازهای خاکی و محیطی مشابه نیز می باشند . بیشتر زرشک ها دارای خار و برگهای بیضی صورت کوچک هستند و در طول فصل پرورش در بعضا گونه ها سبز رنگ میباشند و در انتها فصل پرورش به رنگ زرشکی در می‌آیند . زرشکها درختچه های خزاندار می‌باشند البته ارقام همیشه سبز نمیباشد در آن به چشم می خورد .

درختچه زرشک زینتی میوه

سردی هوا هم در میزان ریزش برگها و بقا آنها مفید است . این گیاهان بیشتر به خیال و خاطر برگهای سرخ زرشکی رنگشان گزینه اعتنا میباشند و آفتاب بی نقص منجر رنگ پذیری خوبتر برگها می‌شود .

به گونه خاک دوچندان مهم نمی‌باشد اما PH کمی اسیدی را می پسندد .

بعضی وقت ها احتمال دارد به پوسیدگی ریشه یا ویروس موزاییک مبتلا شود .

زرشک زینتی دیوار

زرشک زینتی به عنوان انقطاع کننده یا این که پرچین در محوطه سازی فضای سبز

درختچه ای هرس پذیر است و به فرمهای مختلف هرس می شود و با پیرایش و شکلدهی وسط خیر و خوبی دارد .

روش های انتشار و ازدیاد زرشک زینتی :

زرشک زینتی از طریق بذر و قلمه زدن تکثیر می‌یابد . بذر ها به دوران 15 تا 40 روز در دمای 1 تا 4 رتبه سانتیگراد تیمار سرمای مرطوب می‌بینند . در پاییز میتوان بذرها را کشت کرد تا جوانه زنی در فصل بهار حادثه بیفتد .

زرشک مینیاتور فضای سبز

برای اطلاع از آفات و بیماری های ناشی از حشره ها برای گیاه زرشک زینتی اینجا را ملاحظه کنید .

عکس هایی دیگر از زرشک مینیاتور قرمز :

زرشک زینتی 1
زرشک زینتی 1
زرشک زینتی 2
زرشک زینتی 2
زرشک زینتی 3
زرشک زینتی 3
زرشک زینتی 4
زرشک زینتی 4
زرشک زینتی 5
زرشک زینتی 5
زرشک زینتی 6
زرشک زینتی 6
زرشک زینتی 7
زرشک زینتی 7
زرشک زینتی 8
زرشک زینتی 8
زرشک زینتی 9
زرشک زینتی 9
زرشک زینتی 10
زرشک زینتی 10
زرشک زینتی 11
زرشک